Kosten en vergoeding

Vergoeding Zorgverzekeraars en Consultkosten

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. De NVA is een beroepsvereniging die erkenning van de acupunctuur belangrijk vindt en de kwaliteit van de geboden zorg bewaakt en garandeert. Als lid van de NVA worden consultkosten vergoed door de meeste zorgverzekeraars mits u aanvullend verzekerd bent. Acupunctuur valt niet onder eigen risico.

U heeft geen verwijsbriefje nodig van uw huisarts (raadpleeg uw polis).
Voor de actuele vergoeding kunt u kijken op www.acupunctuur.nl

De consultkosten zijn 60 euro en dient contant te worden voldaan.
Afspraken dienen telefonisch 24 uur van te voren geannuleerd te worden anders wordt dit in rekening gebracht.

Klachtenprocedure Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

Uw acupuncurist is lid van de NVA.

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal
6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden inge-
schakeld.

Lees hier de hele klachtenprocedure (PDF)